Sunday, November 15, 2009

sasaran kerja tahunan bimbingan dan kaunseling

SASARAN KERJA TAHUNAN
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Penepatan sasaran kerja sama ada dari segi kualiti, kuantiti, kos atau mana-mana berdasarkan tugas utama yang disenaraikan.
BIL SENARAI PROGRAM KOS/
KUANTITI STANDARD JADUAL PELAKSANAAN PERSONALIA CATATAN
SM SK
1 AKADEMIK
Merancang, menyediakan, mengurus, mengenalpasti, mengawalselia berkaitan dengan bidang akademik. Sasaran:
Semua pelajar
Kos: 
Matlamat:
90% pelajar menguasai kemahiran belajar
Jenis Aktiviti:
Bimbingan kelompok
Bimbingan individu
Bengkel
Seminar
Kem / Perkhemahan
Tayangan video
Pembimbing
Rakan Sebaya (PRS)
Taklimat
Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer Jangkamasa Pelaksanaan:
Januari hingga April Kaunselor
PK Pentadbiran
Guru Kanan
20% 20%
2 KERJAYA
Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang pengajian dan kerjaya. Sasaran:
Semua pelajar tingkatan empat dan lima
Kos : - Matlamat:
100% pelajar didedahkan dengan maklumat kerjaya selepas SPM
Jenis Aktiviti:
Bimbingan kelompok
Bimbingan individu
Lawatan
Ceramah
Forum
Pameran
Seminar
Tayangan Video
Pertandingan
- Media maklumat kerjaya
- Buku skrap kerjaya
- Eksplorasi Alam kerjaya
- Poster kerjaya
- Sketsa Kerjaya
Jangkamasa Pelaksanaan:
Mac hingga Julai Kaunselor
PK HEM
Ahli Kelab Kerjaya 10% 5%
3 PSIKOSOSIAL DAN KESEJATERAAN MENTAL
Merancang, menyediakan, mengurus, mengenalpasti, mengawalselia berkaitan dengan bidang Psikososial dan Kesejahteraan Mental Sasaran:
Semua pelajar
Kos: - Matlamat:
100% pelajar akan didedahkan input dalam bidang psikososial dan kesihatan mental.
Jenis Aktiviti:
Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum dan kokurikulum
Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
Bimbingan kelompok
Bimbingan individu
Forum
Kursus
Bengkel
Seminar
Kem bina insan / diri
Kolokium
Rehlah
Lawatan
Tayangan Video
Kaunseling keluarga
Latihan dalam
kumpulan
Aktiviti simulasi kumpulan
Perkhemahan ibadah
Ceramah
Jangkamasa Pelaksanaan:
Dua jam seminggu mulai
bulan Jun Kaunselor
Pegawai Kesihatan
Pegawai
Kebajikan Masyarakat
PRS 15% 10%
4 PERKEMBANGAN DIRI PELAJAR
Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Sasaran:
Semua pelajar
Kos: - Matlamat:
100% pelajar didedahkan input kemahiran- kemahiran social.
Jenis Aktiviti:
Bimbingan kelompok
Bimbingan individu
Latihan Dalam Kumpulan
Bengkel
Lawatan kerumah
Ceramah
Bengkel
Praktikum PRS Jangkamasa Pelaksanaan:
Sepanjang tahun Kaunselor
PK HEM
NGO 10% 20%
5 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Memberi khidmat Bimbingan dan Kaunseling kepada pelajar, guru, kakitangan dan ibubapa. Sasaran:
Semua pelajar
Kos:  Matlamat:
100% pelajar yang gagal mencapai pencapaian akademik dan kes-kes disiplin yang dirujuk mendapat perkhidmatan disiplin.
Jenis Aktiviti:
Kaunseling kelompok
Kaunseling individu
Bimbingan Individu
Bimbingan kelompok Jangkamasa Pelaksanaan:
Sepanjang tahun


Kaunselor 15% 15%
6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH / ROKOK / INHALAN / HIV / AIDS
Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai pogram dan aktiviti pendidikan pencegahan, inhalan, rokok dan alcohol. Sasaran:
Semua pelajar
Kos: - Matlamat:
Semua pelajar didedahkan dengan pendidikan pencegahan dadah.
Jenis Aktiviti: Ceramah
Seminar
Pertandingan esei
Pertandingan poster
Pertandingan pidato
Pertandingan boria
Pertandingan nasyid
Kuiz
5 minit anti dadah
Pameran
Bengkel
Bimbingan kelompok
Bimbingan individu Jangkamasa Pelaksanaan:
Sepanjang tahun


Kaunselor
AADK
HEM
Guru SLAD 5% 5%
7 PENGURUSAN KEIBUBAPAAN
Merancang, melaksana, mengawalselia pengurusan dan pentadbiran Pengurusan Keibubapaan Sasaran:
Semua warga sekolah yang terlibat dengan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Kos : - Matlamat:
Memberi input dan pendedahan keibubapaan dalam program bersama waris
Jenis Aktiviti:
Interaksi guru dan ibu bapa
Bengkel keibubapaan Jangkamasa Pelaksanaan:
Awal tahun, selepas peperiksaan pertengahan tahun dan sebelum peperiksaan sebenar Kaunselor
PIBG
Pakar Motivasi
Ibu Bapa
Guru Pakar 5% 5%
8 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Merancang, melaksana, mengawalselia pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sasaran:
Semua warga sekolah yang terlibat dengan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Kos : - Matlamat:
Memberi perkhidmatan kepada semua warga sekolah yang memerlukan.
Jenis Aktiviti:
Sistem fail
Paparan
Sebaran
Brosur
Pamplet
Buku
Buku skrap
Poster
Perkongsian Jangkamasa Pelaksanaan:
Sepanjang tahun Kaunselor
Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
15% 15%
RUMUSAN / ULASAN:
Nota:
 Bidang Pengurusan & Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling meliputi:
 Bidang Pengurusan Bilik
 Bidang Perkhidmatan Luar
 Bidang Kajian & Penyelidikan

No comments:

Post a Comment